počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Laškovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 522708 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1324
Lokalizácia: Košický kraj » okres Michalovce

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Michalovce   [ kód okresu: 807 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 612 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 511 | rozdiel (2011-2001): 101

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4393675 3
5 - 9362763 9
10 - 14192948 -10
15 - 19292655 3
20 - 24292352 6
25 - 29222143 1
30 - 34242044 4
35 - 39202848 -8
40 - 44211637 5
45 - 49101222 -2
50 - 5411819 3
55 - 59101424 -4
60 - 64121628 -4
65 - 6961218 -6
70 - 745813 -3
75 - 794610 -2
80 - 844610 -2
85 - 89101 1
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu302310612 -8

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava