počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Vrbnica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 523283 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1330
Lokalizácia: Košický kraj » okres Michalovce

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Michalovce   [ kód okresu: 807 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 931 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 738 | rozdiel (2011-2001): 193

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46182143 -21
5 - 96453117 11
10 - 14474390 4
15 - 19484694 2
20 - 24374178 -4
25 - 29402969 11
30 - 34213253 -11
35 - 39293059 -1
40 - 44232245 1
45 - 49241943 5
50 - 54191938 0
55 - 59111223 -1
60 - 64111223 -1
65 - 696915 -3
70 - 746814 -2
75 - 7951015 -5
80 - 84639 3
85 - 89022 -2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu458473931 -15

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava