počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Gerlachov | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 523445 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1326
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Poprad

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Poprad   [ kód okresu: 706 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 809 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 781 | rozdiel (2011-2001): 28

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4142842 -14
5 - 9342963 5
10 - 14292756 2
15 - 19302454 6
20 - 24342963 5
25 - 29493786 12
30 - 34322759 5
35 - 39242751 -3
40 - 44262147 5
45 - 49222850 -6
50 - 54192746 -8
55 - 59393170 8
60 - 64221638 6
65 - 6951924 -14
70 - 74121224 0
75 - 797613 1
80 - 845611 -1
85 - 892810 -6
90 - 94202 2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu407402809 5

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava