počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Hranovnica | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 523518 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1294
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Poprad

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Poprad   [ kód okresu: 706 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2866 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2442 | rozdiel (2011-2001): 424

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4150139289 11
5 - 9120115235 5
10 - 14116112228 4
15 - 19103111214 -8
20 - 24156119275 37
25 - 29141115256 26
30 - 3411485199 29
35 - 399091181 -1
40 - 448796183 -9
45 - 4911681197 35
50 - 547970149 9
55 - 596354117 9
60 - 64455297 -7
65 - 69434588 -2
70 - 74253762 -12
75 - 79222749 -5
80 - 84102232 -12
85 - 893710 -4
90 - 94134 -2
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu148513812866 104

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava