počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Matiašovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 523712 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1326
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Kežmarok

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Kežmarok   [ kód okresu: 703 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 795 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 810 | rozdiel (2011-2001): -15

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4373471 3
5 - 9252651 -1
10 - 14291948 10
15 - 19332053 13
20 - 24223052 -8
25 - 29293665 -7
30 - 34443983 5
35 - 39332356 10
40 - 44181937 -1
45 - 49221840 4
50 - 54202040 0
55 - 59252348 2
60 - 64222547 -3
65 - 69162440 -8
70 - 74141226 2
75 - 795611 -1
80 - 8421113 -9
85 - 894812 -4
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu400395795 5

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava