počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Spišská Belá   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 523828 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Kežmarok

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Kežmarok   [ kód okresu: 703 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 6387 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 6136 | rozdiel (2011-2001): 251

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4182172354 10
5 - 9208208416 0
10 - 14226193419 33
15 - 19256244500 12
20 - 24265269534 -4
25 - 29284293577 -9
30 - 34336251587 85
35 - 39244241485 3
40 - 44199212411 -13
45 - 49220192412 28
50 - 54206183389 23
55 - 59188186374 2
60 - 64140180320 -40
65 - 6975110185 -35
70 - 747691167 -15
75 - 794072112 -32
80 - 84196382 -44
85 - 89113344 -22
90 - 9411213 -11
95 - 99134 -2
100 a viac112 0
nezistené000 0
spolu317832096387 -31

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava