počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Toporec | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 523976 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1277
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Kežmarok

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Kežmarok   [ kód okresu: 703 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1836 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1622 | rozdiel (2011-2001): 214

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48682168 4
5 - 98376159 7
10 - 147379152 -6
15 - 1910076176 24
20 - 248879167 9
25 - 297672148 4
30 - 347768145 9
35 - 397480154 -6
40 - 446355118 8
45 - 495056106 -6
50 - 54494190 8
55 - 59322658 6
60 - 64254166 -16
65 - 69152439 -9
70 - 74161834 -2
75 - 7982533 -17
80 - 846814 -2
85 - 89156 -4
90 - 94011 -1
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu9229141836 8

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava