počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Bretejovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 524221 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1289
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Prešov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Prešov   [ kód okresu: 707 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 374 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 383 | rozdiel (2011-2001): -9

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48715 1
5 - 93811 -5
10 - 1471017 -3
15 - 1915823 7
20 - 24191736 2
25 - 29101424 -4
30 - 34141024 4
35 - 39111425 -3
40 - 44181634 2
45 - 49201838 2
50 - 5412719 5
55 - 59111122 0
60 - 6410717 3
65 - 6931518 -12
70 - 748917 -1
75 - 7910818 2
80 - 843710 -4
85 - 89156 -4
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu183191374 -8

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava