počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Dubovica | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 524379 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1278
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Sabinov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Sabinov   [ kód okresu: 708 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1502 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1452 | rozdiel (2011-2001): 50

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4514394 8
5 - 9434790 -4
10 - 145748105 9
15 - 196076136 -16
20 - 247661137 15
25 - 296650116 16
30 - 345157108 -6
35 - 395762119 -5
40 - 44554499 11
45 - 49464389 3
50 - 54413879 3
55 - 59363571 1
60 - 64313364 -2
65 - 69333669 -3
70 - 74232952 -6
75 - 79161632 0
80 - 8461521 -9
85 - 8951116 -6
90 - 94123 -1
95 - 99202 2
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu7567461502 10

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava