počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Dulova Ves | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 524387 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1417
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Prešov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Prešov   [ kód okresu: 707 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 699 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 583 | rozdiel (2011-2001): 116

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4291241 17
5 - 9192039 -1
10 - 14242650 -2
15 - 19291645 13
20 - 24232043 3
25 - 29262854 -2
30 - 34373471 3
35 - 39342862 6
40 - 44292251 7
45 - 49262147 5
50 - 54171835 -1
55 - 59232346 0
60 - 64142640 -12
65 - 6914923 5
70 - 7441721 -13
75 - 7971219 -5
80 - 844610 -2
85 - 89112 0
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu360339699 21

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava