počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Fintice | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 524395 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1272
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Prešov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Prešov   [ kód okresu: 707 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1831 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1615 | rozdiel (2011-2001): 216

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4484694 2
5 - 97151122 20
10 - 146651117 15
15 - 197767144 10
20 - 247586161 -11
25 - 297349122 24
30 - 348069149 11
35 - 399077167 13
40 - 446964133 5
45 - 497458132 16
50 - 545856114 2
55 - 595149100 2
60 - 64354479 -9
65 - 69244266 -18
70 - 74243559 -11
75 - 7972734 -20
80 - 8461420 -8
85 - 895813 -3
90 - 94134 -2
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu9358961831 39

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava