počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Fričovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 524409 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1320
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Prešov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Prešov   [ kód okresu: 707 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1092 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1064 | rozdiel (2011-2001): 28

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4393675 3
5 - 9502171 29
10 - 14442569 19
15 - 19503686 14
20 - 24445397 -9
25 - 29424890 -6
30 - 34392968 10
35 - 39323163 1
40 - 44463682 10
45 - 49454590 0
50 - 54391958 20
55 - 59252954 -4
60 - 64242347 1
65 - 69151732 -2
70 - 74152338 -8
75 - 79112536 -14
80 - 8441721 -13
85 - 895712 -2
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac112 0
nezistené000 0
spolu5705221092 48

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava