počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Lemešany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 524743 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1289
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Prešov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Prešov   [ kód okresu: 707 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1801 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1758 | rozdiel (2011-2001): 43

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45655111 1
5 - 93966105 -27
10 - 144272114 -30
15 - 196289151 -27
20 - 248176157 5
25 - 297669145 7
30 - 346663129 3
35 - 397358131 15
40 - 446166127 -5
45 - 496849117 19
50 - 545355108 -2
55 - 595656112 0
60 - 64424183 1
65 - 69263662 -10
70 - 74264268 -16
75 - 79133447 -21
80 - 8491120 -2
85 - 896612 0
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8559461801 -91

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava