počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Milpoš   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 524875 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1950
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Sabinov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Sabinov   [ kód okresu: 708 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 676 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 651 | rozdiel (2011-2001): 25

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4212950 -8
5 - 9242852 -4
10 - 14402363 17
15 - 19293261 -3
20 - 24252954 -4
25 - 29152338 -8
30 - 34271542 12
35 - 39352863 7
40 - 44302555 5
45 - 4919928 10
50 - 54102030 -10
55 - 59151126 4
60 - 64101424 -4
65 - 69171431 3
70 - 7471724 -10
75 - 7951015 -5
80 - 843912 -6
85 - 89257 -3
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu334342676 -8

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava