počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rožkovany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 525120 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1330
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Sabinov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Sabinov   [ kód okresu: 708 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1311 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1240 | rozdiel (2011-2001): 71

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4394483 -5
5 - 9454388 2
10 - 144953102 -4
15 - 197445119 29
20 - 246557122 8
25 - 29394382 -4
30 - 34474188 6
35 - 39484896 0
40 - 445844102 14
45 - 49463682 10
50 - 54333366 0
55 - 59372461 13
60 - 64294271 -13
65 - 69221739 5
70 - 74172744 -10
75 - 79142640 -12
80 - 8451015 -5
85 - 89189 -7
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6696421311 27

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava