počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rožňava   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 525529 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1291
Lokalizácia: Košický kraj » okres Rožňava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Rožňava   [ kód okresu: 808 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 19706 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 19261 | rozdiel (2011-2001): 445

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45164861002 30
5 - 9470465935 5
10 - 145245221046 2
15 - 195375561093 -19
20 - 247407501490 -10
25 - 298658191684 46
30 - 348738681741 5
35 - 397607561516 4
40 - 446576811338 -24
45 - 496967691465 -73
50 - 547268601586 -134
55 - 597698351604 -66
60 - 645066101116 -104
65 - 69263420683 -157
70 - 74200326526 -126
75 - 79129268397 -139
80 - 8483206289 -123
85 - 8929113142 -84
90 - 9493241 -23
95 - 99459 -1
100 a viac000 0
nezistené033 -3
spolu93561035019706 -994

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava