počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dobšiná   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 525634 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1326
Lokalizácia: Košický kraj » okres Rožňava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Rožňava   [ kód okresu: 808 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 5702 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 4896 | rozdiel (2011-2001): 806

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4278237515 41
5 - 9224265489 -41
10 - 14237247484 -10
15 - 19271220491 51
20 - 24231211442 20
25 - 29234219453 15
30 - 34217183400 34
35 - 39215191406 24
40 - 44180159339 21
45 - 49153156309 -3
50 - 54156168324 -12
55 - 59168171339 -3
60 - 64112125237 -13
65 - 696380143 -17
70 - 745265117 -13
75 - 79326597 -33
80 - 84215172 -30
85 - 8982937 -21
90 - 94268 -4
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu285428485702 6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“