počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Henckovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 525723 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1470
Lokalizácia: Košický kraj » okres Rožňava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Rožňava   [ kód okresu: 808 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 470 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 432 | rozdiel (2011-2001): 38

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4171936 -2
5 - 9111526 -4
10 - 14191938 0
15 - 19171027 7
20 - 24221840 4
25 - 29212344 -2
30 - 34111223 -1
35 - 39211031 11
40 - 44161430 2
45 - 49171936 -2
50 - 5419928 10
55 - 59121224 0
60 - 6451116 -6
65 - 6941418 -10
70 - 74111425 -3
75 - 792810 -6
80 - 845813 -3
85 - 89044 -4
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu230240470 -10

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava