počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Hrhov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 525740 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Košický kraj » okres Rožňava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Rožňava   [ kód okresu: 808 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1137 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1219 | rozdiel (2011-2001): -82

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4231336 10
5 - 9232144 2
10 - 14263460 -8
15 - 19393170 8
20 - 24484290 6
25 - 29534194 12
30 - 34434992 -6
35 - 39503282 18
40 - 44384381 -5
45 - 49474087 7
50 - 54364076 -4
55 - 59433982 4
60 - 64314273 -11
65 - 69283159 -3
70 - 74171633 1
75 - 79122537 -13
80 - 8481725 -9
85 - 8941014 -6
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5695681137 1

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava