počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Hrušov | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 525758 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1285
Lokalizácia: Košický kraj » okres Rožňava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Rožňava   [ kód okresu: 808 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 334 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 359 | rozdiel (2011-2001): -25

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45712 -2
5 - 93710 -4
10 - 1411718 4
15 - 19111122 0
20 - 24161632 0
25 - 2918422 14
30 - 34121022 2
35 - 39101323 -3
40 - 4413922 4
45 - 49161632 0
50 - 54111627 -5
55 - 5916925 7
60 - 646814 -2
65 - 694812 -4
70 - 746814 -2
75 - 795712 -2
80 - 841910 -8
85 - 89033 -3
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu164170334 -6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava