počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Jelšava   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 525791 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1243
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Revúca

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Revúca   [ kód okresu: 608 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 3229 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 3287 | rozdiel (2011-2001): -58

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4128124252 4
5 - 9120124244 -4
10 - 1412392215 31
15 - 19140125265 15
20 - 24125150275 -25
25 - 29146121267 25
30 - 34131102233 29
35 - 39118109227 9
40 - 44114113227 1
45 - 4910895203 13
50 - 5411396209 17
55 - 5998100198 -2
60 - 646166127 -5
65 - 69334780 -14
70 - 74315081 -19
75 - 79233861 -15
80 - 84142640 -12
85 - 8971522 -8
90 - 94033 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu163315963229 37

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava