počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Betlanovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 526398 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1311
Lokalizácia: Košický kraj » okres Spišská Nová Ves

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Spišská Nová Ves   [ kód okresu: 810 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 678 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 629 | rozdiel (2011-2001): 49

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4222648 -4
5 - 9282856 0
10 - 14332962 4
15 - 19342761 7
20 - 24294069 -11
25 - 29232952 -6
30 - 34261945 7
35 - 39252045 5
40 - 44181836 0
45 - 49232750 -4
50 - 54281442 14
55 - 59211839 3
60 - 6416420 12
65 - 693811 -5
70 - 7451015 -5
75 - 7921315 -11
80 - 843710 -4
85 - 89022 -2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu339339678 0

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava