počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Buglovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 526428 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1335
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Levoča

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Levoča   [ kód okresu: 704 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 269 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 270 | rozdiel (2011-2001): -1

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 44913 -5
5 - 951015 -5
10 - 1412921 3
15 - 1917623 11
20 - 24161329 3
25 - 2911819 3
30 - 3412820 4
35 - 39111425 -3
40 - 4412820 4
45 - 497714 0
50 - 548816 0
55 - 595813 -3
60 - 645813 -3
65 - 695611 -1
70 - 74336 0
75 - 79156 -4
80 - 84022 -2
85 - 89112 0
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu136133269 3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava