počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Domaňovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 526479 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1258
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Levoča

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Levoča   [ kód okresu: 704 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 947 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 881 | rozdiel (2011-2001): 66

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4333467 -1
5 - 9262652 0
10 - 14282351 5
15 - 19363672 0
20 - 24354075 -5
25 - 29524193 11
30 - 34343670 -2
35 - 39333265 1
40 - 44403676 4
45 - 49392867 11
50 - 54323466 -2
55 - 59312758 4
60 - 64162642 -10
65 - 69171936 -2
70 - 7481624 -8
75 - 794812 -4
80 - 84279 -5
85 - 89189 -7
90 - 94123 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu468479947 -11

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava