počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Ľubotín | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 526878 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1330
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stará Ľubovňa

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Stará Ľubovňa   [ kód okresu: 710 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1368 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1319 | rozdiel (2011-2001): 49

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4434588 -2
5 - 95546101 9
10 - 146366129 -3
15 - 196459123 5
20 - 246048108 12
25 - 295251103 1
30 - 34485098 -2
35 - 39455196 -6
40 - 44475097 -3
45 - 49504191 9
50 - 54343771 -3
55 - 59323365 -1
60 - 64253055 -5
65 - 69212344 -2
70 - 74172340 -6
75 - 79121830 -6
80 - 8441317 -9
85 - 893710 -4
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené112 0
spolu6766921368 -16

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava