počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Baňa | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 527114 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1957
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stropkov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Stropkov   [ kód okresu: 711 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 169 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 202 | rozdiel (2011-2001): -33

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4123 -1
5 - 9235 -1
10 - 14235 -1
15 - 197411 3
20 - 24131225 1
25 - 2912416 8
30 - 3410515 5
35 - 394610 -2
40 - 44459 -1
45 - 495611 -1
50 - 545813 -3
55 - 598412 4
60 - 646713 -1
65 - 69336 0
70 - 74325 1
75 - 79268 -4
80 - 84011 -1
85 - 89011 -1
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8782169 5

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava