počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Breznička | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 527165 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1430
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stropkov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Stropkov   [ kód okresu: 711 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 135 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 134 | rozdiel (2011-2001): 1

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4347 -1
5 - 9819 7
10 - 14426 2
15 - 19257 -3
20 - 249312 6
25 - 29358 -2
30 - 343912 -6
35 - 3910616 4
40 - 44246 -2
45 - 49516 4
50 - 54358 -2
55 - 597411 3
60 - 644812 -4
65 - 69325 1
70 - 74011 -1
75 - 79257 -3
80 - 84101 1
85 - 89000 0
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu7065135 5

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava