počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Bystrá | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 527190 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1405
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stropkov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Stropkov   [ kód okresu: 711 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 30 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 38 | rozdiel (2011-2001): -8

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4101 1
5 - 9000 0
10 - 14000 0
15 - 19022 -2
20 - 24011 -1
25 - 29202 2
30 - 34000 0
35 - 39112 0
40 - 44112 0
45 - 49011 -1
50 - 54000 0
55 - 59101 1
60 - 64022 -2
65 - 69044 -4
70 - 74426 2
75 - 79011 -1
80 - 84033 -3
85 - 89022 -2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu102030 -10

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava