počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Turany nad Ondavou   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 527939 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1567
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stropkov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Stropkov   [ kód okresu: 711 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 397 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 414 | rozdiel (2011-2001): -17

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 43912 -6
5 - 961218 -6
10 - 1491019 -1
15 - 19151328 2
20 - 24161834 -2
25 - 29151025 5
30 - 34212041 1
35 - 39231740 6
40 - 4491221 -3
45 - 4916521 11
50 - 549817 1
55 - 59202545 -5
60 - 64131629 -3
65 - 697512 2
70 - 746612 0
75 - 793710 -4
80 - 84246 -2
85 - 89167 -5
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu194203397 -9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava