počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Čeľovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 528242 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1309
Lokalizácia: Košický kraj » okres Trebišov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Trebišov   [ kód okresu: 811 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 540 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 538 | rozdiel (2011-2001): 2

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4301444 16
5 - 9161935 -3
10 - 14221234 10
15 - 19131932 -6
20 - 24181937 -1
25 - 29272451 3
30 - 34151631 -1
35 - 39171633 1
40 - 44161127 5
45 - 49152035 -5
50 - 54192039 -1
55 - 59171431 3
60 - 64111930 -8
65 - 6911920 2
70 - 7451116 -6
75 - 7951722 -12
80 - 8431215 -9
85 - 89246 -2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené011 -1
spolu262278540 -16

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava