počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Čičarovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 528277 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Košický kraj » okres Michalovce

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Michalovce   [ kód okresu: 807 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 891 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 827 | rozdiel (2011-2001): 64

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4322456 8
5 - 9303767 -7
10 - 14322961 3
15 - 19383270 6
20 - 24313465 -3
25 - 29292857 1
30 - 34353166 4
35 - 39393675 3
40 - 44382563 13
45 - 49322052 12
50 - 54281947 9
55 - 59172037 -3
60 - 64182846 -10
65 - 6992433 -15
70 - 74202444 -4
75 - 7991827 -9
80 - 8421315 -11
85 - 89145 -3
90 - 94145 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu441450891 -9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava