počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Kazimír | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 528421 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1270
Lokalizácia: Košický kraj » okres Trebišov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Trebišov   [ kód okresu: 811 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 861 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 882 | rozdiel (2011-2001): -21

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4221335 9
5 - 9311445 17
10 - 14263561 -9
15 - 19412970 12
20 - 24273259 -5
25 - 29394382 -4
30 - 34442872 16
35 - 39323264 0
40 - 44311950 12
45 - 49303262 -2
50 - 54362763 9
55 - 59272350 4
60 - 64182139 -3
65 - 69102131 -11
70 - 7471825 -11
75 - 7952025 -15
80 - 8441014 -6
85 - 893710 -4
90 - 94044 -4
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu433428861 5

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava