počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Bratislava - Vrakuňa   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529338 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1279
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava II

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava II   [ kód okresu: 102 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 19177 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 18386 | rozdiel (2011-2001): 791

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45565001056 56
5 - 9313338651 -25
10 - 14389348737 41
15 - 19467491958 -24
20 - 247747571531 17
25 - 296877201407 -33
30 - 3493810391977 -101
35 - 399969211917 75
40 - 446017441345 -143
45 - 496688181486 -150
50 - 546286881316 -60
55 - 596119071518 -296
60 - 646428081450 -166
65 - 69355403758 -48
70 - 74210224434 -14
75 - 79105177282 -72
80 - 8468115183 -47
85 - 894478122 -34
90 - 94112435 -13
95 - 99134 -2
100 a viac000 0
nezistené6410 2
spolu90701010719177 -1037

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“