počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Bratislava - Nové Mesto   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529346 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1279
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava III

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava III   [ kód okresu: 103 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 36314 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 37418 | rozdiel (2011-2001): -1104

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4111610012117 115
5 - 97767501526 26
10 - 145785881166 -10
15 - 197897361525 53
20 - 249349831917 -49
25 - 29120312192422 -16
30 - 34159918133412 -214
35 - 39144116073048 -166
40 - 44111812662384 -148
45 - 49115312582411 -105
50 - 54109712762373 -179
55 - 59120514142619 -209
60 - 64101012852295 -275
65 - 6972710641791 -337
70 - 744429051347 -463
75 - 7953110231554 -492
80 - 845298541383 -325
85 - 89223551774 -328
90 - 9449118167 -69
95 - 99103242 -22
100 a viac123 -1
nezistené221638 6
spolu165531976136314 -3208

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“