počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Bratislava - Karlova Ves   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529397 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1786
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava IV

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava IV   [ kód okresu: 104 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 32650 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 32843 | rozdiel (2011-2001): -193

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48698521721 17
5 - 97236521375 71
10 - 147917641555 27
15 - 19109811282226 -30
20 - 24138913642753 25
25 - 2996310602023 -97
30 - 34115612382394 -82
35 - 39115714832640 -326
40 - 44133716262963 -289
45 - 49148516443129 -159
50 - 5498410742058 -90
55 - 598289611789 -133
60 - 646109441554 -334
65 - 6961010081618 -398
70 - 745236851208 -162
75 - 79343455798 -112
80 - 84202307509 -105
85 - 8990155245 -65
90 - 94163551 -19
95 - 992810 -6
100 a viac000 0
nezistené201131 9
spolu151961745432650 -2258

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“