počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bratislava - Lamač   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529419 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1540
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava IV

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava IV   [ kód okresu: 104 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 6670 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 6544 | rozdiel (2011-2001): 126

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4204196400 8
5 - 9148119267 29
10 - 149593188 2
15 - 19114120234 -6
20 - 24134133267 1
25 - 29178214392 -36
30 - 34334349683 -15
35 - 39347310657 37
40 - 44196174370 22
45 - 49134151285 -17
50 - 54140136276 4
55 - 59195310505 -115
60 - 64311496807 -185
65 - 69205268473 -63
70 - 74130157287 -27
75 - 7986126212 -40
80 - 8453139192 -86
85 - 893983122 -44
90 - 9493645 -27
95 - 99246 -2
100 a viac000 0
nezistené202 2
spolu305636146670 -558

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“