počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bratislava - Záhorská Bystrica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529427 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1314
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava IV

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava IV   [ kód okresu: 104 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 3395 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2086 | rozdiel (2011-2001): 1309

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4125121246 4
5 - 98996185 -7
10 - 148381164 2
15 - 1911084194 26
20 - 249089179 1
25 - 2995113208 -18
30 - 34141157298 -16
35 - 39153165318 -12
40 - 44138129267 9
45 - 49126116242 10
50 - 54113100213 13
55 - 59108118226 -10
60 - 64110106216 4
65 - 696773140 -6
70 - 745665121 -9
75 - 79236184 -38
80 - 84223759 -15
85 - 8981927 -11
90 - 94213 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené415 3
spolu166317323395 -69

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“