počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Bratislava - Čunovo   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529435 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1232
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava V

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava V   [ kód okresu: 105 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1010 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 911 | rozdiel (2011-2001): 99

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4272350 4
5 - 9252348 2
10 - 14232043 3
15 - 19222143 1
20 - 24383371 5
25 - 29363975 -3
30 - 345745102 12
35 - 39443680 8
40 - 44252752 -2
45 - 49303464 -4
50 - 54434487 -1
55 - 59363571 1
60 - 64393776 2
65 - 69242549 -1
70 - 74172138 -4
75 - 79101222 -2
80 - 8471421 -7
85 - 896915 -3
90 - 94123 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5105001010 10

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“