počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Bratislava - Rusovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529494 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1208
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava V

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava V   [ kód okresu: 105 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2845 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1922 | rozdiel (2011-2001): 923

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46169130 -8
5 - 98476160 8
10 - 148362145 21
15 - 198462146 22
20 - 247799176 -22
25 - 2992113205 -21
30 - 34120121241 -1
35 - 39122145267 -23
40 - 44135105240 30
45 - 499997196 2
50 - 54107115222 -8
55 - 59109123232 -14
60 - 648477161 7
65 - 694467111 -23
70 - 74394887 -9
75 - 79283967 -11
80 - 8472633 -19
85 - 8941721 -13
90 - 94134 -2
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu138014652845 -85

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“