počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Chrasť nad Hornádom | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 543152 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1280
Lokalizácia: Košický kraj » okres Spišská Nová Ves

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Spišská Nová Ves   [ kód okresu: 810 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 840 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 727 | rozdiel (2011-2001): 113

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4542781 27
5 - 9353065 5
10 - 14373269 5
15 - 19443377 11
20 - 24403474 6
25 - 29303666 -6
30 - 34352863 7
35 - 39252348 2
40 - 44282654 2
45 - 49402161 19
50 - 54171835 -1
55 - 59161935 -3
60 - 64151429 1
65 - 6971522 -8
70 - 74131528 -2
75 - 7961016 -4
80 - 843811 -5
85 - 89156 -4
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu446394840 52

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava