počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Jaklovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 543187 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1282
Lokalizácia: Košický kraj » okres Gelnica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Gelnica   [ kód okresu: 801 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1885 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1958 | rozdiel (2011-2001): -73

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4562884 28
5 - 9433578 8
10 - 145162113 -11
15 - 196558123 7
20 - 246371134 -8
25 - 297178149 -7
30 - 348755142 32
35 - 397770147 7
40 - 447766143 11
45 - 497258130 14
50 - 547966145 13
55 - 595764121 -7
60 - 644357100 -14
65 - 69384583 -7
70 - 74424587 -3
75 - 79183654 -18
80 - 84121729 -5
85 - 899817 1
90 - 94055 -5
95 - 99000 0
100 a viac101 1
nezistené000 0
spolu9619241885 37

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava