počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Kolinovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 543250 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1312
Lokalizácia: Košický kraj » okres Spišská Nová Ves

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Spišská Nová Ves   [ kód okresu: 810 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 577 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 583 | rozdiel (2011-2001): -6

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4141529 -1
5 - 9191231 7
10 - 14282452 4
15 - 19222749 -5
20 - 24222042 2
25 - 29211839 3
30 - 34212041 1
35 - 39292655 3
40 - 44202242 -2
45 - 49201636 4
50 - 54171431 3
55 - 59221739 5
60 - 64141832 -4
65 - 6961117 -5
70 - 7471017 -3
75 - 7931013 -7
80 - 84066 -6
85 - 89235 -1
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu287290577 -3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava