počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Poľanovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 543462 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1270
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Levoča

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Levoča   [ kód okresu: 704 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 182 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 191 | rozdiel (2011-2001): -9

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48513 3
5 - 9178 -6
10 - 147815 -1
15 - 193710 -4
20 - 24101121 -1
25 - 297512 2
30 - 349615 3
35 - 393710 -4
40 - 445510 0
45 - 497310 4
50 - 544610 -2
55 - 59325 1
60 - 645510 0
65 - 69055 -5
70 - 74235 -1
75 - 795611 -1
80 - 84134 -2
85 - 89336 0
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu8498182 -14

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava