počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Prakovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 543497 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1368
Lokalizácia: Košický kraj » okres Gelnica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Gelnica   [ kód okresu: 801 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 3397 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 3415 | rozdiel (2011-2001): -18

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 493106199 -13
5 - 99987186 12
10 - 147797174 -20
15 - 19124114238 10
20 - 24135121256 14
25 - 29137128265 9
30 - 34148158306 -10
35 - 39139112251 27
40 - 44104111215 -7
45 - 49105102207 3
50 - 54109121230 -12
55 - 59149158307 -9
60 - 64102101203 1
65 - 695665121 -9
70 - 74336194 -28
75 - 79234972 -26
80 - 84163046 -14
85 - 8931821 -15
90 - 94156 -4
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu165317443397 -91

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava