počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Spišský Štvrtok | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 543624 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Levoča

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Levoča   [ kód okresu: 704 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2433 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2273 | rozdiel (2011-2001): 160

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47175146 -4
5 - 98773160 14
10 - 148966155 23
15 - 199783180 14
20 - 2496111207 -15
25 - 29120112232 8
30 - 3413397230 36
35 - 3992101193 -9
40 - 447671147 5
45 - 497274146 -2
50 - 548798185 -11
55 - 596385148 -22
60 - 645161112 -10
65 - 69323062 2
70 - 74113142 -20
75 - 79112940 -18
80 - 84171734 0
85 - 893912 -6
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu120912242433 -15

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava