počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Višňov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 543934 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1270
Lokalizácia: Košický kraj » okres Trebišov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Trebišov   [ kód okresu: 811 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 246 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 224 | rozdiel (2011-2001): 22

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45611 -1
5 - 98614 2
10 - 145510 0
15 - 198513 3
20 - 2410616 4
25 - 296814 -2
30 - 3411819 3
35 - 39141024 4
40 - 443710 -4
45 - 497815 -1
50 - 549615 3
55 - 597815 -1
60 - 644610 -2
65 - 696511 1
70 - 74101323 -3
75 - 79077 -7
80 - 847411 3
85 - 89415 3
90 - 94033 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu124122246 2

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava