počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Cabov | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 544108 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1410
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Vranov nad Topľou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Vranov nad Topľou   [ kód okresu: 713 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 410 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 422 | rozdiel (2011-2001): -12

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47916 -2
5 - 9171229 5
10 - 1412416 8
15 - 1952227 -17
20 - 24191029 9
25 - 29201838 2
30 - 34152237 -7
35 - 39211435 7
40 - 44121224 0
45 - 49101424 -4
50 - 54161127 5
55 - 59121527 -3
60 - 6481220 -4
65 - 696511 1
70 - 7441317 -9
75 - 79268 -4
80 - 8421113 -9
85 - 89279 -5
90 - 94202 2
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu193217410 -24

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava