počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Ďapalovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 544141 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1408
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Vranov nad Topľou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Vranov nad Topľou   [ kód okresu: 713 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 473 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 498 | rozdiel (2011-2001): -25

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4131326 0
5 - 9141630 -2
10 - 14151833 -3
15 - 19152237 -7
20 - 24141327 1
25 - 29191231 7
30 - 34232144 2
35 - 39201636 4
40 - 44152237 -7
45 - 4915823 7
50 - 5415924 6
55 - 59121123 1
60 - 64112031 -9
65 - 69111425 -3
70 - 7471118 -4
75 - 795611 -1
80 - 842810 -6
85 - 89325 1
90 - 94202 2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu231242473 -11

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava