počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Hermanovce nad Topľou   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 544221 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1402
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Vranov nad Topľou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Vranov nad Topľou   [ kód okresu: 713 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 701 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 653 | rozdiel (2011-2001): 48

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4212142 0
5 - 9183048 -12
10 - 14152237 -7
15 - 19291645 13
20 - 24172643 -9
25 - 29203454 -14
30 - 34442973 15
35 - 39332356 10
40 - 44241943 5
45 - 49211334 8
50 - 54201333 7
55 - 59142438 -10
60 - 64242751 -3
65 - 69191938 0
70 - 74121325 -1
75 - 7991827 -9
80 - 84459 -1
85 - 89134 -2
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu345356701 -11

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava