počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Bitarová | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 547522 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1393
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Žilina   [ kód okresu: 511 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 675 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 601 | rozdiel (2011-2001): 74

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4212243 -1
5 - 9202343 -3
10 - 14291544 14
15 - 19282452 4
20 - 24202040 0
25 - 29212849 -7
30 - 34313061 1
35 - 39343064 4
40 - 44312253 9
45 - 49191231 7
50 - 54242347 1
55 - 59241842 6
60 - 64131629 -3
65 - 69111627 -5
70 - 7481119 -3
75 - 7951015 -5
80 - 84369 -3
85 - 89055 -5
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu342333675 9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava